wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Bony podarunkowe
Producenci
Kontakt
 • FHU LIBRA Justyna Skrzybalska

  Sklep papierniczy: ul. Kazimierza Wielkiego 8a

  Biuroserwis:ul. 29 Listopada 5c


  NIP: 6791679740

 • E-mail:biuro@sklep-libra.pl
 • TelefonSklep papierniczy: 12 276-43-87
  Biuroserwis: 888 593 262
 • Godziny działania sklepu
  Sklep papierniczy
  codziennie: 8.00 - 18.00
  soboty: 9.00 - 13.00

  Biuroserwis
  codziennie: 8.00 - 16.00
  soboty: 9.00 - 13.00
Statystyka
 • Ilość produktów: 4737
 • Ilość kategorii: 380
 • Ilość promocji: 13
 • Ilość nowości: 153
 • Aktualnie klientów na stronie: 2

Bony podarunkowe

 

 

 

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych LIBRA.

II. Definicje. 

1. Bon Podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w sklepach LIBRA uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w sklepach stacjonarnych LIBRA.

2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w sklepach LIBRA;

3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

5. Sklepy stacjonarne LIBRA:

a) Sklep papierniczy LIBRA
ul. Kazimierza Wielkiego 8a
32-050 Skawina

b) Biuroserwis LIBRA
ul. 29 Listopada 5c
32-050 Skawina;

6. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w sklepach LIBRA, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;

7. Wydawca – oznacza Justynę Skrzybalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FHU LIBRA Justyna Skrzybalska z siedzibą w Skawinie (32-050), ul. 29 Listopada 5c, NIP: 6791679740, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: biuro@sklep-libra.pl;

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepach LIBRA Bony Podarunkowe o wartości  50,00 zł, 100,00 zł, 150,00 zł, 200,00 zł, 300,00 zł, 500,00 zł brutto. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.

4. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w sklepach LIBRA.

5. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

6. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 1 rok od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie zakupu Bonu Podarunkowego. Niezrealizowanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

7. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w sklepach LIBRA;

b. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na zakup towarów dostępnych w ofercie sklepów LIBRA;

c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;

d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;

e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;

f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;

g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z ogólną procedurą reklamacyjną.

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.

2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w sklepach LIBRA oraz na stronie: www.sklep-libra.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach LIBRA oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu